Menu

Børneattest

Børneattest

Der skal indhentes børneattest på alle over 15 år der har noget at gøre med børn og unge under 15 år, uanset om man er træner eller leder/frivillig og omgås børn og unge på anden måde. Bestyrelsen har udpeget en person, der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

Det er lovpligtigt, at alle med tilknytning til klubben og som arbejder med børn- og unge udfylder en samtykkeerklæring til børneattest, som udleveres / afleveres af / til den af bestyrelsen udpeget person med ansvar for børneattester.
Det foregår digitalt via e-Boks og man godkender og samtykker over for klubben og politiet via e-Boks.
Ingen kan arbejde med klubbens børn- og unge hvis ikke klubben har modtaget en pletfri børneattest.

Foreningens trænere og ledere skal overholde Straffelovens §223 (skolelærer-paragraffen). Det betyder, at man ikke kan være kærester med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner for.

Seksuelle overgreb mod børn er et svært emne og et område, som vækker meget stærke følelser. Derfor anbefaler NFB, at tonen og adfærden, trænere, spillere og forældre imellem holdes på et niveau, som ikke kan misforstås.

Trænere, holdledere m.fl. må ikke færdes i omklædningsrum, der er forbeholdt det modsatte køn, ligesom der i forbindelse med omklædningen altid skal være to træneren / ledere / forældre i omklædningsrummet.
Det anbefales ligeledes at trænerne ikke klæder om sammen med spillerne.

 

 

Luk