Menu

Kort fortalt om NFB

Nørresundby Forenede Boldklubber
Nørresundby Forenede Boldklubber (i daglig tale NFB eller Nørresundby FB) startede på baggrund af et flerårigt samarbejde mellem fodboldklubberne i Nørresundby. Det startede allerede i 2008 med et samarbejde om ungdomsafdelingen. Herefter udviklede tingene sig. 


Generalforsamlingerne hos Lindholm IF og Nørresundby BK godkendte i foråret 2014 fusionen, hvorimod der ikke kunne skaffes tilstrækkeligt stort flertal for fusionen på NUBI's generalforsamling. 1. juli 2015 fusionerede Lindholm IF og Nørresundby BK endeligt.

Navn og dragt
Det endelige navn blev fundet ved en konkurrence. Der kom mange gode forslag og begrundelser for de forskellige forslag. Et udvalg bestående af medlemmer med tilknytning til de tidligere klubber valgte herefter det endelige navn. På sammen måde er farven på den nye klubdragt valgt. NFB spiller hjemme i rød trøje, røde shorts og røde strømper.


Logo
På samme måde som ved navn og dragt blev der udskrevet en konkurrence for de nye logo. Der var lagt op til, at logoet skulle indeholde historien omkring Nørresundby. Også her modtog udvalget mange gode og spændende forslag. Dog var der særligt to forslag og oplæg der faldt i udvalgets smag. De to forslag var på mange måder ens og blev sat sammen. Der blev udarbejdet et logo som både visuelt gør sig godt, men som også indeholder en historie med blandt andet elementer fra Nørresundbys gamle byvåben.


Fra Aase Daarbak fra Sundby Samlingerne modtog klubben denne forklaring på Nørresundbys byvåben:
Båden på Nørresundby byvåben er ikke et vikingeskib, men en rofærge, der henviser til færgerne, der indtil 1864 færgede folk, dyr, vogne osv. fra Nørresundby til Aalborg og vice versa. Bølgerne symboliserer naturligvis Limfjorden. Månen symboliserer handlekraft. Stjernen symboliserer dygtig beslutningstagen. Månen og stjernen ses på flere våbenskjolde. Denne forklaring og disse symboler skulle være inspiration til klubbens nye logo. 

 

 

Luk