Menu

NFB Narkotika- og dopingpolitik

Narkotika- og Dopingpolitik i Nørresundby Forenede Boldklubber 

 

Euforiserende stoffer, narkotika og doping

Nørresundby Forenede Boldklubber vil under ingen omstændigheder tolerere brug og salg af doping og narkotika blandt klubbens medlemmer.

 

 • Indtagelse af euforiserende stoffer i idrætsforenings regi medfører omgående ekskludering af foreningen.
 • Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i kommunen.
 • Opdages salg/ køb af stoffer på forenings område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.
 • At kendskab/rygter om misbrug blandt klubbens medlemmer straks vil blive påtalt.
 • Bestyrelsen i NFB forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens politik på dette område efterleves. Hvis en leder eller et medlem observerer, at en tillidsperson eller en anden person handler i strid med klubbens politik, er det foreningens håb, at denne vil meddele sin viden videre til foreningens ledelse, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens politik om euforiserende stoffer, narkotika og doping.
  Nørresundby Forenede Boldklubber lover i den forbindelse fuld anonymitet.
  Alle sager omhandlende problemer med euforiserende stoffer, narkotika og doping behandles på bestyrelsesniveau.
 • Nørresundby Forenede Boldklubber lover i den sammenhæng fuld anonymitet.
 • Alle sager omhandlende misbrugsproblemer behandles på bestyrelsesplan.
 • Bestyrelsen i NFB forbeholder sig ret til, da klubben vedgår sig et socialt ansvar, at kontakte sælger/misbruger og eventuelt dennes forældre.
 • Henvendelse til spillere/forældre kan ske på baggrund af rygter eller direkte afsløring.
 • Hvis henvendelsen til forældre sker på baggrund af rygter, er det udelukkende for at imødegå urigtige påstande eller for at få bekræftet rygterne, for derefter at give forældrene mulighed for at handle, eventuelt i samarbejde med klubben og professionelle indenfor det sociale system.
 • Hvis henvendelsen til forældrene sker på baggrund af direkte afsløring er det klubbens holdning, at de sociale myndigheder orienteres, så den unge straks kan tilbydes professionel hjælp.

Vedtaget Bestyrelsen februar 2022

 

Luk