Menu

Generel info om børneafdelingen.

Børneafdelingen i Nørresundby Forenede Boldklubber holder til på Lerumbakken og er for drenge og piger mellem 3 og 12 år.

 

 

Nørresundby Forenede Boldklubber tilbyder aktiviteter og arrangementer, der styrker det sociale samvær børn og forældre imellem.Videnskaben har slået fast, at fodbold-spillere har lettere end andre ved at gennemføre eksempelvis en ungdomsuddannelse. Og fodbold er tilmed sundt.   

Børnefodbold handler om holdninger:

Et godt og trygt fodboldmiljø
Træneren er fodboldbørnenes forbillede
Mindst én bold til hvert barn
Alle skal være på banen, uanset niveau
Resultaterne er ikke det vigtigste
Træning og kampe på børnenes præmisser
Fair Play i centrum

NFB Vision for børnefodbold: 
Nørresundby FB udvikler en sund børne- og forældrekultur under de rammer og værdier der er opstillet og beskrevet af klubben. Vi har fokus på, at vi skal understøtte forskellige behov – såvel sportsligt som socialt, både til piger og drenge. Børnefodbold skal være sjovt, og at det er en læringsfase for alle, hvor alle trænes for at udvikle sig fra det niveau, hver enkelt befinder sig på. Vi er også opmærksomme på, at børnefodbold er en skoling frem mod ungdomsfodbold.

På vores eksisterende anlæg på Lerumbakken i Nørresundby, vil vi skabe rammerne og grundlaget for et mødested for byens børne- og familieliv. Her skal være forskellige aktivitetsmuligheder, hvorved byens børn har mulighed for at trives. Vi vil til stadighed være i dialog og kontakt med skoler, dusser, børnehaver og institutioner i området. Denne kontakt skal sikre et givtigt samarbejde, der skal danne grundlaget for rekruttering af børnespillere til klubben.

Nørresundby FB er en DBU Børneklub:

 

Som DBU Børneklub viser vi, at vi virkelig vil børnefodbolden. Nu og i fremtiden vil vi arbejde endnu mere målrettet med vores børnefodboldtilbud for på den måde at sikre, at vi har et rigtig godt børnemiljø til klubbens fodboldbørn. Det betyder også, at vi vil prioritere børnefodbolden i klubben både økonomisk og organisatorisk.

Den 5. maj 2022 fik vi godkendelse fra DBU som DBU Børneklub. Mange andre klubber arbejder og er i proces med at blive DBU Børneklub.
Vi har siden foråret 2021 arbejdet på at blive DBU Børneklub.

At være blevet DBU Børneklub er først og fremmest en måde, hvorpå vi som klub peger arbejdet med vores børnefodbold i en særlig retning. Forskellige fokusområder skal være med til, at vi sikrer, at børnene i klubben er sunde og glade fodboldbørn.

DBU Børneklub er et tiltag, som er kommet sammen med DBU’s nye børnefodboldstrategi, som blev vedtaget i 2021. Målet er at gøre dansk børnefodbold til verdens bedste fodbold for børn. Det mål vil vi i Nørresundby FB gerne bidrage til, og derfor har vi nu underskrevet en aftale om at blive DBU Børneklub og arbejde målrettet med vores børnefodboldtilbud.

Vi har nedskrevet og officielt vedtaget en Børnepolitik i klubben, som kan læses på vores hjemmeside.
Vi har en dygtig børnetræner stab, som sammen med vores nyansatte børneudviklingstræner (træner for trænerne) skal sikre en forsat positiv udvikling i træningen af vore drenge og piger i børneafdelingen.
Vi kommer over de næste 12 måneder med helt nye initiativer og helt nye tilbud vi kan give børnene.
Vi vil forsat sikre at vores trænerstab bliver bedre og bedre uddannet på den ene eller anden måde, og får de bedste muligheder for at give drengene og pigerne i børneafdelingen den bedste træning og i et børnerigtigt miljø.
Vi skal sikre at vi lever op til, og efterlever DBU’s børnesyn.

Med 375 drenge og piger i børneafdelingen, - har det været vigtigt for NFB at sikre den forsatte positive udvikling i børneafdelingen. At vi nu er DBU Børneklub er med til at kvalitetssikre denne udvikling og proces. At være DBU Børneklub er ikke noget statisk, men en løbende proces der er med til at hjælpe os i den kvalitetsambition vi i klubben har på børneområdet.

Luk