Menu

NFB Forventninger til forældre!

KLIK HER og hent folderen "NFB's Forventninger til forældre".

Eller læs indholdet nedenfor:

 

NFB’s forventninger til forældre og familie

Når du melder dit barn ind i Nørresundby Forenede Boldklubber, så melder du ”familien” ind i fodboldklubben. Sammenholdet NFB har nemlig en række forventninger til familien, som uddybes nærmere i de næste linjer.

Nørresundby FB lægger vægt på positive holdninger blandt alle medlemmer, forældre og ledere, fordi det har en afsmittende effekt på spillerne under træning og kamp. For at dette kan lade sig gøre, forventer vi, at forældre lever op til følgende punkter:

*Mød meget gerne til kamp og ind imellem til træning – dit barn ønsker det.
*Giv opmuntring til alle under kampen – ikke bare til din egen datter eller søn.
*Søg fordele for sammenholdet – ikke kun dit eget barn.
*Giv opmuntring i både med- og modgang. Accepter både med- og modgang.
*Respekter trænerens beslutninger. Det er træneren der sætter holdet og beslutter hvordan holdet skal spille på banen.
*Lad træneren styre hold, kampe og træning.
*Respekter at det er trænerens opgave at give spillerne faglig vejledning under kampe.
*Giv trænerne og holdet plads til kampe. Hold afstand til trænerne og spillerne på sidelinjen. 
*Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke. Lad ham/hende forstå, at det er vigtigt at være en del af en gruppe, hvor alle er afhængige af hinanden og hvor man støtter hinanden. Kun sammen og som et hold, vinder man fodboldkampe.
*Spørg om kampen var spændende og sjov – spørg ikke kun om resultatet.
*Husk at det er dit barn der spiller fodbold – ikke dig som forælder. Og giv dit barn ”plads og luft”.
*Hvis børn skal lykkes med deres fritidsinteresser kræver det støtte og opbakning fra forældrene. Støt dit barn i at dyrke fodbold og vær selv en del af fællesskabet.
*Vis respekt for dommerne. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
*Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om forældremøder, hvor eksempelvis ambitioner og holdninger afklares.


Lyst og engagement er de eneste forudsætninger som vi forventer, at du har. Husk på, at alle ledere er frivillige, og for at en fodboldklub kan fungere i det daglige, er der ofte brug for en hjælpende hånd fra forældrekredsen:

*Kørsel: Det forventes at forældre hjælper med kørsel til udekampe og stævner. Gældende færdselsregler skal overholdes (seler til alle, ingen indtagelse af alkohol samt overholdelse af fartgrænser). 

Holdlederfunktion: Det forventes at forældre assisterer træneren med mindre opgaver i forbindelse med kampene, hvis træneren ønsker det.

*Hjælpefunktion ved træning: Det forventes at forældre hjælper træneren med mindre opgaver i forbindelse med træningen, hvis træneren ønsker det.

*Spiller- og sociale arrangementer: Det forventes, at forældre hjælper med ikke fodboldmæssige sociale arrangementer. Dette efter aftale med trænerne. At nogen påtager sig rollen som tovholder for disse arrangementer og sammen med andre forældre aflaster trænerne på dette område.

*Medhjælp ved klubaktiviteter: Det forventes, at Nørresundby Forenede Boldklubber kan trække på forældrenes hjælp i forbindelse med arrangementer og aktiviteter der er til gavn for hele klubben og ikke bare afdelingen, hvor deres barn spiller. Det kan eksempelvis være vagter i forbindelse med indtægtsgivende arrangementer til klubben, for eksempel koncert- og stadionvagter, hjælp til opstilling af materiel til større arrangementer, kørsel af juletog, salg fra kantinen og boder m.v.

Forventninger i øvrigt: Forældre bakker op om klubbens holdninger og ledelse. Forældre opfører sig ikke på en måde, som børnene ikke bryder sig om. Forældre sørger for at kontingentet bliver betalt til tiden. Forældre kender og accepterer klubbens fem værdier.

NFB's fem værdier:
1) "Vi er alle lige - ingen over klubben".
2) Respekt. Vi passer på vore ting og hinanden.
3) Fair Play. Vi følger spillets regler, men vi vil vinde.
4) Loyalitet. Vi er tro mod hinanden og mod fællesskabet.
5) Gæstfrie, høflige og venlige. Vi er glade og venlige mod alle.

 

 

Luk