Menu

NFB B&U Træner - "Sådan Gør Vi"

NFB B&U – ”Sådan Gør Vi”, vers. 010621

Kan også downloades under "For NFB B&U Trænerne".

Afvikling af hjemmekampe
Ved hjemmekampe er du som træner klubbens repræsentant og skal derfor  udvise den adfærd der er nødvendig. Sørg for at være i god tid og find opvarmningsbolde til modstanderne. Byd modstanderen og dommeren velkommen. På Lerumbakken skal træneren / lederen sørge for at der bliver sat hjørneflag og at disse tages med ind igen efter kampen.

Alkoholpolitik
NFB’s alkoholpolitik kan læses på klubbens hjemmeside.

Baner
I klubhuset på Voerbjergvej sidder der ved indgangen en informationsskærm, der fortæller hvilke hold der træner og spiller kamp på hvilke baner. Desuden indeholder hjemmesiden samme oplysninger.
På Lerumbakken sider der ved indgangen en informationsskærm, der viser på hvilke baner der spilles kamp. På opslagstavlen er der en oversigt over hvilke hold der træner på hvilke baner.  Der er også en baneoversigt med banenumre ved indgangen. Hjemmesiden indeholder ligeledes oplysninger om træningsbanerne og kampbaner for de enkelte hold. På DBU Fodbold app’en er der oplysninger om kampbaner på Lerumbakken.

Bolde, kegler, veste og kamptøj
Hver afdeling får udleveret egne bolde, kegler, tøj og overtrækstrøjer. Bolde, kegler og overtrækstøjer skal opbevares i afdelingens skab og boldskab. Hver afdeling er selv ansvarlig for at holde boldene i orden og pumpet. På Lerumbakken står boldpumpe i kælderen ved boldskabene og på Voerbjergvej i bygningen med holdskabene. 
Spilletøj / kampdragt som består af trøje, bukser og strømper opbevares og vaskes af klubben. På Lerumbakken skal det tøj der skal vaskes, stilles i holdets taske/tøjkurv foran døren til vaskerum.  Tøjet returneres vasket i samme taske/kurv til holdets skab, eller opbevares af inspektøren i vaskerummet. Opbevares tøjet i vaskerummet sætter inspektøren tøjet frem efter kampplanen. Vask af overtrækstrøjer sker på samme måde. På Voerbjergvej stilles tøjet frem i gangen i tøjkurven efter kampplanen. Skal tøjet ellers bruges, skal der gives besked til inspektøren på Voerbjergvej. Efter brug sættes tøjet samme sted igen i tøjkurven for vask. Ønsker man at tage tøjet med i en holdtaske til udekampe, er det holdet selv der skal pakke denne taske.
PS: Vær opmærksom på, at strømper skal være foldet ud før tøjet afleveres. De returneres præcis som de blev modtaget til vask. Trænerne og lederne omkring holdene er ansvarlig for at bolde, kegler, udstyr samt tøj ikke forsvinder.
I forbindelse med kampe skal trænerne og lederne der er med holdene bære træningstøj, vindjakke eller tilsvarende der er udleveret af Nørresundby FB og med klubbens logo.

Børneattest m.v.
Der skal indhentes børneattest på alle der har noget at gøre med børn og unge - uanset om man er træner eller frivillig og omgås børn og unge på anden måde. Det hele foregår i dag digitalt via e-boks og man godkender og samtykker over for klubben og politiet via e-boks. Det er alene klubbens administration der står for arbejdet med "børneattesterne". 
Seksuelle overgreb mod børn er et svært emne og et område, som vækker meget stærke følelser. Derfor anbefaler NFB, at tonen og adfærden, trænere, spillere og forældre imellem holdes på et niveau, som ikke kan misforstås. Eksempelvis bør trænere, holdledere m.fl. ikke færdes i omklædningsrum, der er forbeholdt det modsatte køn, ligesom der i forbindelse med omklædningen altid bør være to træneren / ledere / forældre i omklædningsrummet. Det anbefales ligeledes at trænerne ikke klæder om sammen med spillerne.

Det er i dag lovpligtigt, at alle med tilknytning til klubben og som arbejder med børn- og unge udfylder en samtykkeerklæring til børneattest, som udleveres / afleveres af / til sekretæren. Attesten kan kun sendes ind til Det Centrale Kriminalregister med jeres samtykke til forespørgslen. Gives dette ikke, må NFB desværre se sig nødsaget til at stoppe samarbejdet træneren (lederen) og klubben imellem. Som sagt foregår det idag elektronisk og via E-boks.

Cups & Stævner
Afdelingerne kan efter aftale i foråret deltage i en af de større lokale Cups i Nordjylland. NFB betaler holdgebyr for deltagelsen. Hold kan også deltage i mindre dagstævner. Klubben betaler i rimeligt omfang. I sommerferien kan afdelingerne / hold deltage i en af de sommer cups der findes i Danmark. I forbindelse med sommercups eller træningsophold praktiseres en kombination af egenbetaling og tilskud fra klubben.

DBU’s Børnestrategi, DBU's Holdninger og Handlinger og Aldersrelateret Træning.
NFB går ind for DBU’s Børnestrategi,  DBU's Holdninger og Handlinger og Aldersrelateret Træning, og forventer at trænerne kender disse ting eller sætter sig ind i materialet.

De 10 forældrebud
1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere – spillerne og trænerne skal have plads.
4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig!

Dommere
Til alle 8 og 11 mandskampe bestilles der dommere (fra U11). I den udstrækning at det er muligt, sender dommerklubben dommere. Dommerens navn kan ses i Fodbold App’en eller i KampKlar. Alle andre kampe skal dømmes af egne lokale "dommere". Afdelingerne er ansvarlig disse dommere. NFB betaler gerne dommer- og kampleder uddannelse.

Doping- og narkotikapolitik
NFB’s Doping- og narkotikapolitik kan læses på klubbens hjemmeside.

Drikkedunke
Der kan udleveres drikkedunke fra klubben. Men herefter forbliver de holdets og det er holdets ansvare at holde dem hygiejniske og rene.

Ferieperioder

Fra skolestop i juni til sidste uge juli, uge 42, juleferie fra ca. 15. december til ca. 10. januar samt skolernes vinterferie i februar.

Fodboldstøvler

Det er strengt forbudt at gå fra banerne ind i omklædningsrum og klublokale i fodboldstøvler. Der træner/holdledes ansvar at dette ikke finder sted.

Forsikring
NFB har ingen særskilt forsikring, der dækker ting- og/eller personskader.
Trænere/ledere er - under “arbejde” for klubben - omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring via Danmarks Idræts-Forbund. Danmarks Idræts-Forbund har også en kollektiv rejseforsikring for trænerne, lederne og spillerne, der dækker under rejse over hele verden - kontakt NFB ledelsen for nærmere information. Det anbefales imidlertid, at “familieforsikring” undersøges før udlandsrejsen.

Haltider – Indendørs
NFB søger 1. april Aalborg Kommune om haltider I Nørresundby den kommende indendørssæson. Ca. 1. oktober kender vi de tider vi er blevet tildelt. Disse fordeles herefter til holdene efter bedste evne.

Hjemmeside
www.nørresundbyfb.dk

Holddeling, børn og ungdom
Det tilstræbes at spillerne i ungdomsfodbold spiller årgangsopdelt efter de udbudte turneringer. Dette kan dog fraviges, hvis en spiller eks. har et stort talent og vil kunne klare sig i en højere årgang - og har ønske om dette. Den beslutning tages af trænerne i samråd ledelse, spilleren og forældre. Desuden kan det være nødvendigt at årgange sammenlægges.
I børneafdelingen ser vi på årgangsinddeling på en lidt anden måde. Her er skal kammerater og klassekammerater i større udstrækning have mulighed for at træne og spille kamp sammen. DBU's love skal overholdes, men der er mulighed for brug af "halvårsspillere" og ansøgning til DBU om aldersdispensation. 

Holdningsgrundlag
Grundlaget for trupperne kommer fra 9400 området og spillerne udgør grundstammerne i trupper og på holdene. For sikre mindst mulige frafald og for at sikre at grundlaget er egne spillere lægger Nørresundby FB vægt på:
A) Kvalitet til træning og kamp, med mulighed for holdmæssig og personlig udvikling.
B) At trupperne fungerer socialt og der opleves et fællesskab
C) At spillerne får positive oplevelser og fodbold skal være sjovt.
Nørresundby FB vægter alle 3 punkter lige højt.
Nørresundby FB satser på at udvikle egne spillere på alle niveauer.
Nørresundby FB satser på elite-, konkurrerende og breddeniveau.
Uanset fra hvor er alle spillere velkommen i Nørresundby FB.
Nørresundby FB forventer trænerne og lederne omkring holdene er indforstået med Nørresundby FBs ”Værdi- og Holdningsgrundlag”.

Indendørsfodbold
I vintersæsonen kan holdene tilmeldes både almindelig indendørsfodbold og futsal under DBU. Her ud over kan hvert hold deltage i 3 private stævner efter aftale. I DBU's indendørsturneringen skal trænerne være opmærksom på, at vi har arrangør- og puljeforpligtelser i forbindelse med afvikling af kampe i hallen ved Nørresundby Idrætscenter eller i andre haller hvis DBU gør os til arrangør i disse haller.

Indendørsfodbold Hovedarrangør / Puljearrangør, Futsal og alm. indendørs fodbold.
Hovedarrangør

Stiller bolde og overtræksveste til rådighed hele dagen.
Sørge for at banen er klar - herunder bandeopsætning og nedtagning, ikke Futsal.
Sørge for, at mikrofon og måltavle virker
Har ansvaret for at stævnerapporter udleveres og afleveres til kampfordeler når dagen er slut. Puljearrangør
Passer tidtagerbord.
Fører stævnerapport, stævnerapport udfyldes med resultat, udeblivelser m.v..
Annoncerer næste kamp i højtaler
Annoncerer  resultatet af kampen i højttalerne.
Er ansvarlig overfor hovedarrangøren.
Undervejs i stævnet via DBU App´en sørge for at der bliver indrapporteret resultater. Husk at have kampnumre klar. Vores kampfordeler kan også gøre dette vi vores Kluboffice. 
Stille dommer til rådighed for de aldersgrupper hvor der ikke bestilles dommer fra dommerklubben. I Futsal bruges dommer fra dommerklubben fra U10 og op efter. I alm. indendørs fra U12 og op efter. Puljearrangør skal stille med dommer i Futsal for U8 og U9. I alm. indendørs skal puljearrangør stille med lokal dommer for U9, U10 og U11. For U6, U7 og U8 - speciel kamplederregl.
Meddele at hold fra U13 og op efter skal lave elektronisk holdkort - for hver kamp!

Kampe og kampdage
Tilrettelægges altid sammen med kampfordeler, men så vidt muligt ikke på dage hvor holdene træner / har træningspas. Også private kampe / træningskampe skal aftales med kampfordeleren af hensyn til baner, omklædning, tøj, inspektøren, kantinen og dommerne. Afbud, ændringer, flytning af kampe m.v. er altid via kampfordeleren. Der er derfor ingen kontakter træner og træner imellem for at aftale ændringer uden kampfordelerens medvirke.  Kampfordeler Niels Bechgaard.

Kantinen / Klublokale på Lerumbakken
Kantinen / Klublokalet på Lerumbakken er åben for alle mandag til torsdag fra 17.00 - 19.00 samt lørdag i forbindelse med kampe. Der er afdelingerne på skift der sørger for at dække kantinevagterne.
Skal mødelokalet og klublokale bruges uden for dette tidsrum eller til specielle arrangementer og møder, skal lokalerne bookes på www.supersaas.dk/schedule/NFB/NFB_lokaler eller vi klubbens hjemmeside / ”Klubmaterialer” Det er vigtigt at der gives besked om evt. kantinebehov i forbindelse med bookingen.

Kantinen på Voerbjergvej
Kantinen og klublokalet på Voerbjergvej er åbent efter fastlagt plan, der kan ses på Voerbjergvej.
Skal mødelokalet og klublokales bruges uden for dette tidsrum eller til specielle arrangementer og møder, skal lokalerne bookes på www.supersaas.dk/schedule/NFB/NFB_lokaler eller via klubbens hjemmeside / ”Klubmaterialer”. Det er vigtigt at der gives besked om kantinebehov i forbindelse med bookingen.

Klubdragt, medlemmer
Leverandør af klubdragten til NFB er Hummel og Sport24 Dress i Bredegade i Aalborg. Der er udarbejdet en folder der viser dragten og priser.  Tøjet kan også købes Sport24 Webshoppen via klubbens hjemmeside under ”Klubmaterialer / Klubtøj” eller på, http://sport24-aalborg-city.webshop8.dk/shop/nfb-8c1.html

Kontakt
På Nørresundby FBs hjemmeside - www.nørresundbyfb.dk - findes information med navne, e-mails og telefonnumre på ledelse, inspektørerne, kampfordeleren, trænerne og til klubhusene.

Kontakt til DBU og myndigheder
Al officiel kontakt til DBU og myndigheder skal foregå via klubbens ledelse. 

Kontingent
På klubbens hjemmeside kan man se kontingentsatserne for hver årgang. Manglende kontingent indbetaling resulterer i, at man ikke kan få lov til at træne og spille kamp.  Kontingentopkrævningen udsendes to gange årligt.
Opkrævning for 1. halvår udsendes ca. 1. marts og skal være betalt inden udgangen af måneden.
Opkrævning for 2. halvår udsendes 1. august og skal være betalt inden udgangen af måneden.
Bliver kontingentet ikke betalt rettidig følger rykker. Efterfølgende via skriftlig rykker fra klubben.
20 dage efter 1. rykker får træneren og spilleren meddelelse om udelukkelse fra træning og kamp indtil restance er betalt. Spillere bliver blokeret i vores system.
Ansøgning om kontingentordning kan kun ske ved henvendelse til klubben på mail norresundbyfb@stofanet.dk

Kunstgræstider
Hold bør senest 15. september ønske kunstgræstider. Ca. 15. oktober fordeles tider efter bedste  evne og gældende til medio december. Medio december laves plan for tider gældenden fra januar og frem til almindelig græssstart. Al booking af tider på kunstgræs skal ske ved henvendelse til Niels Bechgaard på telefon 40409759 eller på bechgaard@mail.dk, Niels Bechgaard er ansvarlig for booking på kunstgræsanlægget.
Hvordan kunstgræsbanerne er booket kan ses på på klubbens hjemmeside under "Kunstgræs".

Kørsel
Med mindre andet er aftalt foregår kørsel i forbindelse med turnering, stævner og lignede som forældrekørsel. Klubben/træner/leder skal sørge for at børnene og de unge er lovmæssigt fastspændt i sikkerhedsseler og at færdselsloven overholdes.
Hvis det er et ønske tilbyder vi chaufføren en kørselsgodtgørelse på 1,- pr. kilometer for kørsel ud over 20 km (10 km hver vej).

Der beregnes 4 spiller pr. bil. Dvs at for 14 spillere plus træner kan der afregnes for 4 biler (11 mandshold), for 11 spillere plus træner kan der afregnes for 3 biler (8 mandshold), og for 8 spillere kan der afregnes for 2 biler (5mandshold). Det samme for 3-mandshold.

Lerumbakken og Voerbjergvej, baner til træning og kamp
U5 – U14 drenge og piger på Lerumbakken.
U15 - U19 drenge og piger på Voerbjergvej.
Principielt al 3:3; 5:5 og 8:8 fodbold på Lerumbakken (og yngste årgang 11:11 på Lerumbakken)
Principielt al 11:11 fodbold på Voerbjergvej (dog kan alternativ 8:8 kampform for U14/U15 - U19 også spilles på Voerbjergvej). Yngste ungdomsårgange spiller 11:11 fodbold på Lerumbakken.

Lysanlæg
Lysanlæg på Toppen på Lerumbakken tændes med den "blå" nøgle. Skal slukkes igen samme sted. Lyset på "Tumleren" på Lerumbakken tændes på lystander på hjørnet mellem "Toppen" og gangsti. Lys på Tumleren slukkes automatisk. Lys på Multibane på Lerumbakken tændes og slukkes automatisk.
Lys på græs- og kunstgræsbanerne på Voerbjergvej tændes og slukkes automatisk via inspektøren og en computer og ud fra planen for træningstiderne.

Mangler / defekt, - bolde, tøj og udstyr
Er der problemer med bolde, tøj og udstyr skal der rettes henvendelse til inspektøren på henholdsvis Lerumbakken og Voerbjergvej.

Medlemslister
Med mellemrum sendes opdateret medlemslister til trænerne og lederne. Det er trænernes / ledernes pligt at kontrollere listerne for fejl og mangler og sende revideret medlemslister til ungdomsgruppen senest 14 dage efter at have modtaget en udsendt liste. I øvrigt kan medlemmer i afdelingerne også ses i DBU KampKlar og Fodbold App'en for afdelingen og ”stamholdene”.

Mødelokaler Klublokaler
Der findes på Lerumbakken et klublokale og et mødelokale. På Voerbjergvej findes klublokalet og tre møderum på 1. sal. Hvis man vil sikre sig plads i et af disse lokaler til møder, spillemøder og arrangementer skal lokalerne reserveres. Booking af lokaler foregår på en "online" kalender som kan ses på på klubbens hjemmeside under "Klubmaterialer".
Kalenderen kan også vises og bookes på SmartPhone. Alle trænere og ledere kan med et kodeord oprette sig som bruger af kalenderen (adgangskode og password). Herefter kan lokaler reserveres og slettes (kun dit egne).  Første gang man skal oprette adgangskode og password bliver man bedt om en engangskode som er:  nfb123

Mål på banerne
Alle mål på træningsbanerne er flytbare af hensyn til træningen og klipning af græsset. Det er enhver træners og spillers pligt at målene stilles på plads efter træning. De yngste årgange kan ikke flytte målene og deres træning er derfor ødelagt, hvis målene ikke er på plads, når træningen begynder.
Sammenklappelige minimål/treboldmål opbevares i materialeskuret ved "Tumleren" på Lerumbakken.

Nye medlemmer
Ny medlemmer skal indmeldes online på klubbens hjemmeside - Indmeldelse i NFB. Indmeldelse kan kun foregå online på klubbens hjemmeside. Der udleveres til nye medlemmer folderen "Velkommen til Nørresundby Forenede Boldklubber". Denne kan også downloades på klubbens hjemmeside.
Spillercertifikat flyttes elektronisk via DBU KlubOffice. Kassereren vil sørge for flytning af spillercertifikat fra tidligere klub. Den tidligere klub vil efter anmodning via DBU sende os spillercertifikatet elektronisk, såfremt spilleren ikke har noget udstående med den tidligere klub. Den tidligere klub har fem dage til at reagere på henvendelse fra os om spillercertifikat. Spillecertifikat skal være NFB i hænde før man er spilleberrettiget.

Nye spillere skal bydes velkommen i trupperne og indgå på samme vilkår som nuværende medlemmer. Og det er trænernes og ledernes opgave at sikre sig, at et nyt medlem hurtigt falder til i truppen. Alle nye børnemedlemmer skal have udleveret "Velkommen i Nørresundby Forenede Boldklubber” og ”NFB Forventninger til Forældre” .

Nøgler, Lerumbakken
Alle trænere får udleveret en nøgle til tøjskab samt en "blå" nøgle til lysanlægget. Samme "blå" nøgle bruges til skuret ved ”Tumleren”. Der er kodelås på boldskabene og hver enkelt afdeling har egen kode.
Der bliver udleveret en "brik" til kodelåssystemet til klublokalet og omklædningsrummene. Denne "brik" kan slå alarmen til og fra og låse op til klubhuset / klublokalet / omklædningsrum.  Det er samme brik der skal bruges til at låse klubhuset med. Læs i øvrigt instruktionen ved briklåsen. Den "brik" der giver adgang til Lerumbakken giver også adgang til Voerbjergvej og skal også bruges for at låse porte op til kunstgræsanlægget.  Nøglerne og brikken udleveres ved henvendelse til Niels Bechgaard

Nøgler, Voerbjergvej
Til alle trænerne udleveres der en "brik" der bruges til at åbne klubhuset på Voerbjergvej. Samme brik bruges til at lukke klubhuset. Vær opmærksom på at der er tyverialarm i klubhuset, når det ikke er åbent. Det er samme "brik" der bruges på Lerumbakken og den skal også bruges til at låse op til kunstgræsanlægget. Samme brik åbner døren til bolde og udstyr på Voerbjergvej samt kunstgræs anlægget. Læs i øvrigt instruktionen ved briklåsen.  Nøgle / brik udleveres på Voerbjergvej ved henvendelse til Tonny Bøgh.

Nørresundby FB's Værdier
Værdier;
1) ”Vi er alle lige - ingen over klubben”
2) Respekt
3) Fair Play
4) Loyalitet
5) Gæstfrie, høflige og venlige.

Officiel klub e-mail
norresundbyfb@stofanet.dk

Omklædning / omklædningsrum
På informationstavlerne i gangen ved omklædningsrummene står der hvilket omklædningsrum der skal benyttes.Træneren skal sørge for at spillere ikke rengør støvlerne ved at banke dem mod muren, at der ikke kommer jord fra støvlerne med ind i omklædningsrummene, og at rummene i holdes i ryddelig stand. Er der kommet jord ind i omklædningsrummet skal der fejes efter brug.

Opførsel
Nørresundby FB accepterer ikke upassende adfærd, dårlig opførsel, trusler om vold eller direkte vold. Og det er uanset om det er spillere, trænere, ledere, voksne eller forældre der optræder med en upassende adfærd der er fodbolden værdig. Upassende adfærd må påregnes at få konsekvenser, for de implicerede. Dette kan være i form af bortvisning eller længerevarende karantæner. Enhver form for upassende-, truende- og voldelig optræden på og udenfor banen i forbindelse med kampe indberettes til ledelsen. Derved kan vi være på forkant i forhold til en evt. dommerindberetning.
Også selv om der ikke er dommerindberetninger er det vigtigt, at der gives en orientering videre. Andre episoder der kan tolkes upassende og med trusler om vold eller udøvet vold skal indberettes til ledelsen.
Det samme er gældende hvis ovenstående måtte forekomme i forbindelse med træning.
Trænere og ledere har et skærpet opsyn under kampene, men også efter kampene og i  omklædnings-rummet.

Smartphone, DBU fodbold app & Kampklar
Vi vil gerne at alle trænere har og bruger DBU's "fodbold app" og Kampklar.

Følgende funktioner er mulig i Kampklar (Webbaseret) og Fodbold App'en:
Oprette et hold
- Oprette en aktivitet, kamp, træning, afslutningsfest, stævne osv. osv.
- Oprette opgaver som er tilknyttet en aktivitet.
- Udtage et hold til kamp
- Udsende e-mail og sms til spillere (og forældre)
- Oprette og opdatere elektroniske holdkort
- Oprette og opdatere opgaver der knytter til en aktivitet
 - Eksportere sine aktiviteter via Ical til egen kalender
 - Oprette påmindelser til en aktiviteter, som sendes via Push notifikationer
 - Modtage notifikationer, via push notifikationer, omkring til/framelding fra ens spillere.  Beskeder bliver             også gemt i det nye Beskedscenter
 - Sætte maks. antal deltagere , samt tilmeldings-/afmeldingsfrist
 - Få adresseliste over ens spillere både med og uden kontaktpersoner
 - Se holdstatistik på ens hold (data kommer fra livescore/Kampfakta
 - Uploade spiller-/trænerbilleder
DBU APP'EN ER EN NØDVENDIGHED FOR HOLD DER SKAL UDFYLDE ELETRONISK HOLDKORT.

Som spiller med KampKlar:
- Tilmelding til kamp og træning
- Tilmelding til en opgave
 - Se holdstatistik
 - Få adresseliste over ens hold både med og uden kontaktpersoner
 - Modtage notifikationer, via push notifikationer, ved udtagelse til en aktivitet. Beskeder bliver også gemt i det nye Beskedscenter

Som forælder/kontaktperson med KampKlar:
- Tilmelde dit barn til kamp og træning
- Byde ind på opgaver omkring holdet

KampKlar vil leve på to forskellige platforme (indholdet vil variere alt efter hvad der giver mening på enheden); på web via Mit DBU samt i Fodbold App'en. 

Sociale medier
Fra U14 og op efter kan trænerne oprette lukket Facebook-grupper for spillerne og bruge disse som informationsmedia. Det er trænerens ansvar at der holdes en "ordentlig tone" i gruppen, og gruppen skal ikke bruges som debatforum. Hvis yngre årgange ønsker det samme skal det ske med forældrene som medlemmer af grupperne. Klubben skal have adgang til disse lukkede Facebook grupper. Træneren skal stå som administrator for gruppen. 
Hvis der skal oprettes en Facebook grupper for afdelingerne tidligere skal dette være for forældrene til spillerne. Facebook grupperne skal i øvrigt bruges som informationsværktøj og ikke være det sted hvor der føres diskussion i afdelingerne.

Spilledragt
Alle hold får udleveret spilledragt bestående af trøje, bukser og strømper som skal bruges i forbindelse med kamp. Klubbens spilledragt er Hummel rød spilletrøje, røde shorts og røde strømper. En eventuelt overtræksdragt, træningsdragt, trøje, jakke m.v. vil være sort Hummel (for hold på højere niveau kan der være krav om anden farve overtræksdragt).  Er der noget galt med spilledragten skal der rettes henvendelse til inspektøren.
Klubbens spillerdragt skal benyttes fuldt ud til kampe. Der må ikke benyttes privat spillertøj som ikke overholder klubbens normer for dragten og som ikke indeholder de eventuelle sponsoraftaler klubben har. Spillerdragten vaskes og vedligeholdes af klubben.

Sponsorer
Alt i forbindelse med sponsorering skal koordineres og aftales med klubbens sponsorudvalg. Også hvis forældre for egen regning og uden om en sponsor vil finansiere spillerdragter til et hold. Tøj skal købes igennem klubben.
Hvis forældre bliver vidende om en sponsor, og denne ønsker at støtte og reklamere for et bestemt hold, skal dette meddeles sponsorudvalget. De tager herefter kontakt til sponsor for at få formaliteterne i orden, og få det koordineret i klubbens øvrige sponsorprogram. På denne måde undgår vi, at vi laver aftaler med en sponsor der eventuelt konflikter med klubbens sponsorportefølje. Sponsorindtægter i NFB udgør en væsentlig del af indtægterne til driften af  klubben.  

Tordenvejr
Når man ser lyn og hører torden skal træningen stoppes og det er vigtigt at tænke på følgende:
Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ.
Prøv at undgå tårne, åbne pladser og sejlbåde.
Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande – fx hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene
Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer
Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag.

I forbindelse med kampe vil dommeren afbryde kampene og i øvrigt henviser vi til DBU Jyllands hjemmeside vedrørende dette emne.

Træneransvar i forbindelse med kampe
At klubbens og DBU’s regler og love overholdes i forbindelse med kampe.
At røde kort og andre uheldige episoder i forbindelse med kampe straks rapporteres til ledelsen.
At elektroniske kampkort oprettes / udarbejdes og udfyldes korrekt og seneste 1 time før kampstart. Elektroniske holdkort er gældende for U13 og ældre.
Ved hjemmekampe skal resultat indberettes senest 1 time efter kampen er slut
Ved stævne kampe på hjemmebane skal resultater for alle kampe indberettes af os.
På holdene må der kun bruges spillere, der er registreret i det elektroniske system for aldersgruppen (+ halvårsspillere eller med aldersdispensation) og spillere der overholder reglerne for kampdeltagelse.
Spærret spillere må ikke benyttes til kampe.
Resultatindberetning er gældende fra U8 og ældre og skal foregår vi DBU App'en.

Trænerbud, børn
1 At der er udarbejdet et træningsprogram.
2 At al træning foregår med bold - mange boldberøringer.
3 At der er mange bolde til rådighed til brug for blandt andet jonglering og boldkontrol.
4 At spilleren er i centrum - hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt.
5 At der spilles på små områder - små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold.
6 At træningen foregår i mindre grupper - spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil.
7 At sikre mange boldberøringer er den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på.
8 At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen/kampe.
9 At udvikle spilintelligens - stille åbne spørgsmål og lade spillerne finde svarene.
10 At der er en god stemning - børnene føler sig trygge i et godt miljø.
Se i øvrigt ”DBU's Børnestrategi” og ”Holdninger og Handlinger”.  NFB går ind for DBU's Børnestrategi”,  ”Holdninger og Handlinger” og ”Aldersrelateret Træning”.

Trænerbud, ungdom
Træneren har til opgave;
1)At møde i god tid og velforberedt og at være engageret og vise det med krop og sprog.
3) At sikre spillet og træningen skal passe til de unges forudsætninger og behov.
4) At sikre, at der er mange bolde til rådighed til brug i træningen og at næsten al træning foregår med bold - mange boldberøringer.
5) At sikre spilleren er i centrum - hvert enkelt spiller udvikler sig forskelligt og at du har ansvaret for en gruppe der skal kunne fungerer som en ”gruppe”.
6) At sikre der spilles på små områder - fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold.
7) At sikre mange boldberøringer er den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på.
8) At udvikle spilintelligens - stille åbne spørgsmål og lade spillerne finde svarene.
9) At vide de fleste unge ikke har noget imod at ”opsætte” mål.
10) At vide at unge ikke har noget mod en "stram" styring - men vel at mærke med "åndehuller"
11) At vide at de fleste unge vil tage alt, hvad du siger, bogstaveligt.
12) At vide at unge har behov for at snakke med dig om løst og fast.
13) At vide at unge har behov for, at du kommenterer deres præstationer i ny og næ.
14) At vide at unge har behov for alle slags oplevelser, ikke nødvendigvis kun fodbold - men gerne med sine fodboldkammerater.
15) At vide at samspillet udenfor banen ofte har større betydning end selve kampen.
16) At vide at sammenhold skabes af mennesker og ødelægges af menneskers ligegyldighed.
17) At skabe en god stemning – de unge føler sig trygge i et godt miljø.
18) At sikre et højt informations niveau, - uvidenhed kan skabe usikkerhed.
19) At være et forbillede for spillerne, og du skal hele tiden overveje opførsel og sprog.
20) At vide vi skal forsøge at sikre vi på forskellige måder kan tilbyde de unges ønsker om udvikling, personligt og med fodbolden. At ambitioner kan være forskellige og alligevel skal vi forsøge at skabe en helhed og sammenhold ved forskellige tiltag og også tilbyde individuelle muligheder.

Trænertøj
Der udleveres en tøjpakke til trænerne i klubbens valgte trænerfarver og med logo’er, sponsorer m.v. Det forventes trænerne anvender NFB trænertøjet i forbindelse med træning og kampe.

Træningspas
Der skal trænes to gange om ugen og for nogle hold tre gange om ugen i store dele af fodboldsæsonen.
Bold og Bevægelse, U5, U6 og U7 træner en gang om ugen.
Vi tilbyder ETT træning for U10, U11, U12, U13, U14 en ekstra gang hver anden ugen (læs mere om ETT træning).
Vi tilbyder Talent+ træning for udvalget i U15, U16, U17 og U19 (samt ung-seniorer) (læs mere om Talent+ træning).     

Træningstider
På græs; Inddeles i januar og juni måned, opslag på www.nørresundbyfb.dk
For indendørs og kunstgræs fordeles tiderne i oktober måned, opslag på www.nørresundbyfb.dk
Alle træningstider og banefordeling bliver tilsendt trænerne. Kan også ses på vores hjemmeside under hver afdeling samt menuerne Børn og Ungdom.

Uddannelse
NFB har som mål at have en trænerstab, der er dygtig og veluddannet. Det er NFB's mål at så mange trænere som muligt gennemgår flest mulige relevante kurser og i koordination med ungdomsgruppen. NFB forventer, at trænere, der lader sig uddanne, også gør brug af uddannelsen til gavn for klubben. NFB betaler efter aftale kursusudgifterne. NFB er indstillet på at dække kursusgebyr til DBU C, B & A* kurser / licens. (* aftale med klubben)

Udmeldelse
Hvis en af vore spillere ønsker at skifte klub, skal vedkommende aflevere fuldt navn, fødselsdato og nuværende klub til den nye klub, som sørger for flytning af spillercertifikat. En forudsætning for at udlevere spillercertifikat er, at medlemmet ikke er i kontingentrestance hos os.
Desuden skal man udmelde sig af NFB  online samme sted på hjemmsiden som ved indmeldelse eller sende en mail til kontoret med ønske om udmeldelse. E-mail adresse er: norresundbyfb@stofanet.dk

Udstyr, fælles
På anlæggene findes udstyr til fælles brug. Brug af dette aftales med inspektøren og trænerne imellem. Fælles udstyr Boldtrampolin, Slalomstænger, Koordinationsstiger, Minihække, Kombinationshække, Returhække, Frispark træningsfigurer, Koordineringsringe -plastik (hulla-hop) og M-stationer.

Visioner, Mission og strategier og holdninger
Det forventes at trænerne kender klubbens visioner, mission, strategier og holdninger, der er udarbejdet for Nørresundby FBs børne- og ungdomsafdeling, og det forventes at trænerne og lederne i afdelingerne loyalt arbejder for at opfylde disse. Uddrag kan læses på klubbens hjemmeside.  Klubbens Holdninger til Børnefodbold og Holdninger til Ungdomsfodbold er ligeledes at finde på klubbens hjemmeside.

www.nørresundbyfb.dk og Facebookgruppen Nørresundbyforenedeboldklubber
Klubbens  hjemmesiden er www.nørresundbyfb.dk.
Desuden har klubben en stor Facebook Gruppe - Nørresundbyforenedeboldklubber.
Alle afdelinger kan få lagt noget på klubbens hjemmeside eller slået op i klubbens Facebook gruppe. Materiale sendes til norresundbyfb@stofanet.dk der er klubbens e-mail adresse.

Wi-Fi
Der er trådløs netværk i klublokalerne.
På Lerumbakken hedder nettet NbWlan og koden er NbWlan-123456.
På Voerbjergvej hedder nettet LIF og adgangskoden er 12345678.

Version 01.06.21


Luk