Menu

NFB holdninger til Ungdomsfodbold

NFBs holdninger til ungdomsfodbold

Ungdomsfodbold starter ved U13.
Rigtig mange har været igennem et længere forløb børnefodbold i klubben.
Enten startende med U5 eller på et senere tidspunkt i U5 til U12 forløbet.
Det første halvår som U13 ungdomsspiller spiller man 8:8 fodbold, hvorefter det bliver 11:11 fodbold. 
8:8 forsætter dog hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt.

Som ungdomsspiller:
- er der mere fokus på resultater.
- der bliver tale om mere fysisk, taktisk og mental træning.
- forventes det at spillerne i større grad selv holder styr på informationer fra træner og klubben.
- der bliver i større udstrækning tale om 1. hold og 2. hold, og vi bruger disse udtryk.

Vi følger DBU årgangsinddeling for ungdom. Hvis vi finder det formålstjenligt kan vi slå årgange sammen til 2-årige årgange.
 
Vi ønsker at gøre spillerne så gode som muligt og det er i ungdomsårene de skal gøres klar til senior fodbold. Vi vil udvikle alle til bedre fodboldspillere uanset niveau og vi ønsker ungdomshold der spiller på de bedste niveauer.  
Men ungdomsfodbold er i lige så stor udstrækning årene der bindes yderlige sociale kontakter og hvor venskaber har en stor betydning.  Foruden at gøre de unge mennesker bedre og forsat udvikle dem som fodboldspiller, har vi fokus på den udvikling de unge mennesker gennemgår på det personlige- og sociale område. 
Det er årene hvor hver enkelt teenager skaber sin egen identitet. Der vil være unge mennesker som har ambitioner i fodbold, og der er unge mennesker der nedprioriterer færdigheder og konkurrenceelementet og, i højere grad kommer til fodbold af sociale grunde og sætter dette højeste.

Det er ikke sådan at vi blandt de unge mennesker kan sætte gode færdigheder, kunnen og talent lig med ambitioner og fokus på konkurrence elementet. Og at omvendt er lig med fokus på det sociale element og en nedprioritering af fodboldmæssige område. Der findes masser af eksempler på det modsatte. Dette gælder for både piger og drenge.
At samme grund lytter vi også til hvad de unge mennesker selv har af ønsker.

Vi ved at det er i ungdomsårene hvor ambitionerne og prioriteter kan være meget forskellig hos de unge mennesker. Nogen vil "1. holdet" og for andre er "2. holdet" nok.
Der kan i de forskellige årgange af unge mennesker være grupperinger med stor forskel på ønsker og ambitioner.
Vi forholder os til denne problemstilling og vi ønsker at rumme så alle har en plads i klubbens ungdomsårgange. Der skal findes flere praktiske løsninger på håndtering af en eventuel sådan problemstilling. 

Vi ønsker ikke som klub at have ambitioner og forventninger for et hold og årgange hvis spillerne selv vil noget andet.  Det er vigtigt at klubben og spillerne i en årgang er enige om ambitioner, mål og midler. Spillernes opbakning er nødvendig så vi som klub ikke ønsker en ting og spillerne noget andet.  
Vi ønsker at gøre hvad der er bedst for klubben og årgangene og holder fast i at ingen enkeltpersoner er ”over klubben” og fællesskabet i årgangene. 

Vi tilpasser resurser og midler til den fælles klub- og spillerholdning der er til ambitioner og ønsker i de forskellige årgange. Dette gælder også på det trænermæssige område.

Vi holder årgangene samlet på det sociale område og de bedste og de næstbedste træner på samme tidspunkt og når holdene går fra træningsbanen er afdelingen og årgangen en samlet gruppe.

Vi er opmærksomme på at der kan være en forholdsvis stor forskel på ønsker og ambitioner hos blandt drenge og piger. Dette er dog ikke en ting vi tager for givet.

Vi er opmærksomme på at det kan være piger og drenge som i deres egne årgang ikke bliver udfordret nok på det fodboldmæssige område.
Her lader vi det være muligt at pigerne og drengene ind imellem kan træne med ældre årgange.  

Drenge og piger i samme årgang træner på samme tidspunkt hvis det er muligt.
Der sker ingen forfordeling på grund af køn.  Hvis der skal ske en fordeling og en prioritering for hold i samme årgang sker det på grund af holds indplacering.

For trænerne i ungdomsafdelingen er det særdeles vigtigt at trænerne forstår deres rolle. Der skal være træningsmæssige kvaliteter. Foruden de træningsmæssige kvaliteter skal trænerne i ungdomsårgangene forstå at de unge mennesker har behov for at have en social profil, ønsker samvær og også snakke om andet end fodbold. Disse behov er specielt stort i teenage- og ungdomsårene.

Vi vil skabe de gode fodboldspillere. Dette for de unge menneskers og klubbens skyld.
Klubben har brug for fodboldspillere på alle niveauer. Både til klubbens ungdomshold, men også når spillerne bliver senior. Vi har behov for NFB spillere til de bedste seniorhold og også til klubbens lavere rangerende seniorhold.  Piger såvel som drenge. Ungdomsafdelingen er fødekæde til seniorafdelingen ligesom børneafdelingen er fødekæde til ungdomsafdelingen.

Vi tilbyder via en udvælgelse, de bedste og dem med nødvendige ambitioner og rigtige indstilling, -  ETT træning i U13 og U14 og Talent+ træning i U15, U16, U17, U19 og sammen med ung-seniorer. Læs mere om ETT træning og Talent+ træning.

  • Ungdomsspillerne skal have lov til at opleve det specielle i ”ungdoms- og teenager” årene.
  • Vi vil skabe forhold så de unge menneske føler en stærk tilknytning til klubben.
  • Vi vil skabe forhold så de unge mennesker kan få lov til at udvikle sig uanset niveau. Både de bedste og de næstbedste skal blive bedre. Det gælder fodbold og på det personlige plan.
  • Vi vil påvirke de unge mennesker så de accepterer forskellighed i ambitioner og evner. Både på og uden for banen.
  • Vi vil skabe forhold så de unge mennesker har mulig at skabe relationer og sociale bindinger på tværs af alder og køn.
  • Vi vil forsætte med at påvirke ungdomsspillerne til at forstå at fodbold er en holdsport og at de er afhængige af hinanden og indgår i en gruppe og et fælleskab og at de er nød til at forholde sig til dette og agerer efter dette. De skal forstå at ingen kan vinde en fodboldkamp alene.
  • Træningsmetoderne skal stadig følge DBU aldersrelateret træning for ungdomsårgangene og klubbens plan for spiller- og træningsudviklingen samt planen for træningsfærdigheder og prioritet.

 

Luk