Menu

NFB Talent+

Nørresundby Talent+
Nørresundby Ungdom og Ung-Senior Talentmiljø

Nørresundby Talent+ er ungdomsforlængelsen af den ETT (Ekstra Tekniske og Talenttræning) træning der foregår i Børne- og ungdomsafdelingen fra U10 til og med U14.
De yngste mest talentfulde ung-seniorer indgår også i træningsmiljøet.
Det er et talent træningsforløb for U14, U15, U16, U17, U19 og ung-seniorer.
Et træningsforløb i Talent+ tilbydes udvalgte spillere. 

Kort fortalt:
Det er et talenttrænings forløb for de bedste ungdomsspillere fra U15 og op efter og for ung-seniorer.
U14 får også mulighed for at deltage når træningen er tilpasset denne aldersgruppe. Nogle af træningerne vil blive tilrettelagt og lavet så U14 aspiranter også kan deltage og hvor der vil blive taget hensyn til deres fysiske- og kropslige udvikling.

Det er mulighed for at udvikle de bedste ungdomsspillere og ung-seniorer med ambitioner, som kandidater til de bedste seniorhold i NFB.  
NFB Talent+ træningen er med til at give disse spillere en ekstra træning på et talent niveau og, skal være med til at sikre klubben kandidater til de bedste seniorhold. At giver hver enkelt spiller mulighed for nogle udfordringer der absolut udvikler dem som fodboldspiller og, som opfylder nogle ambitioner spillerne og klubben har.   
NFB Talent+ træningen arbejder med et langsigtet træningsforløb og udvikling af spillerne.
NFB Talent+ platformen vil være linket mellem ungdomsafdelingen og seniorafdelingen.   

I et tæt samarbejde med Nørresundby FB trænerne for ungdomsholdene og klubbens bedste seniorhold udvælges de interne spillerne der får tilbud at indgå i NFB Talent+ Træningsforløb.

Hvad og hvor meget:
Træningen vil være en ekstra træning, der ikke må gå ud over spillerens træning med eget hold og årgang.
Desuden må træningen ikke gå ud over en nødvendig indsats på områder uden for fodbolden, så som skole og uddannelse.  

Der vil blive arbejdet med Teknisk-, Taktisk-, Fysisk- og Mental træning. 
Holdningsbearbejdelse er også en del af træningen, - NFB Værdier samt adfærd på og uden for banen.

Træningen vil være en gang om uge – hver onsdag, og forgå hele året.
Træningen og udviklingen vil have en langsigtet strategi og vil undgå en kortsigtet sub-optimering af spillerne.

Træningen afspejler og er planlagt som en ”sammenhængende tråd” mellem ungdomsholdene og klubbens bedste seniorhold.
Træningen planlægges for at få implementeret klubbens værdier og, få udviklet hver enkelte teknisk, taktisk og mentalt, personligt og som menneske.  

Kontakt
Talenttræner Allan Kjeldsen
Senior sportschef Claus Ottosen
Børne- og ungdomsformand John Kiil 

Spillerliste

Luk