Menu

Doping- og narkotikapolitik

Doping og narkotikapolitik Nørresundby Forenede Boldklubber 

 NFB’s bestyrelse vedtaget følgende holdning til doping og narkotika. 

Nørresundby Forenede Boldklubber vil under ingen omstændigheder tolerere brug og salg af doping og narkotika blandt klubbens medlemmer.

Det er NFB’s holdning:

  • at enhver indtagelse af doping og narkotika vil medføre sanktioner i henhold til de af Danmarks Idrætsforbunds gældende regler
  • at salg af doping og narkotika i forbindelse med klubben vil medføre sanktioner
  • at kendskab/rygter om misbrug blandt klubbens medlemmer straks vil blive påtalt

Bestyrelsen forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at ingen medlemmer af Nørresundby Forenede Boldklubber risikerer at komme ud i et misbrug. Det er derfor legitimt, at medlemmer meddeler deres viden videre til klubbens ledelse, således at der kan blive foranstaltet den nødvendige hjælp.

Nørresundby Forenede Boldklubber lover i den sammenhæng fuld anonymitet.

Alle sager omhandlende misbrugsproblemer behandles på bestyrelsesplan.

Bestyrelsen i NFB forbeholder sig ret til, da klubben vedgår sig et socialt ansvar, at kontakte sælger/misbruger og eventuelt dennes forældre.

Henvendelse til spillere/forældre kan ske på baggrund af rygter eller direkte afsløring.

Hvis henvendelsen til forældre sker på baggrund af rygter, er det udelukkende for at imødegå urigtige påstande eller for at få bekræftet rygterne, for derefter at give forældrene mulighed for at handle, eventuelt i samarbejde med klubben og professionelle indenfor det sociale system.

Hvis henvendelsen til forældrene sker på baggrund af direkte afsløring er det klubbens holdning, at de sociale myndigheder orienteres, så den unge straks kan tilbydes professionel hjælp.

Afhængig af sagens karakter forholder Nørresundby Forenede Boldklubber sig ret til at politianmelde den unge.

 

01.10.2015 / Bestyrelsen